Arbetsmiljöverket bedriver en aktiv marknadskontroll genom olika insatser riktade mot olika typer av produkter eller leverantörer och importörer. Insatserna kan göras mot återförsäljare eller uthyrare, postorderföretag och nätförsäljning, mässor och utställningar. En del av kontrollen görs på arbetsplatser i samband med inspektioner.

Marknadskontrollen finns för att skydda arbetstagare, konsumenter och andra användares säkerhet och hälsa men också för att eftersträva likvärdiga konkurrensförhållanden mellan företag.

Marknadskontroll görs även med anledning av inträffade olycksfall eller tillbud, information kan komma från användare, konkurrenter eller anmälda organ.

Arbetsmiljöverket bedriver även marknadskontroll med andra myndigheter och andra länder.