Maskintillverkaren måste beakta och åtgärda alla risker som finns i föreskrifterna om maskiner, bilaga 1 (AFS 2008:3) till exempel vilka material som ska bearbetas, vassa kanter, splitter, heta eller kalla ytor, farliga rörliga delar och fallrisker.

Detta är ett KRAV för att en tillverkare eller dess auktoriserade representant skall få placera en maskin på marknaden.

Denna utvärdering av risker kallas riskbehandling, riskhantering eller risk assessment på engelska.

Att utföra och underhålla en riskbehandling är en krävande uppgift. I de flesta fall är det lämpligt att utnyttja dedikerad mjukvara för den uppgiften.

Vi har utvärderat och kan rekommendera en mjukvara som hjälper dig med att skapa och underhålla riskbehandlingar för, inte bara maskiner utan också trycksatta anordningar (PED) och för användning av arbetsutrustningar (AFS 2004:6). Mjukvaran guidar dig igenom riskbehandlingen och genererar rapporter som resultat.

Det finns en utvärderingsversion att ladda ner.

Omni-Risk 2021

För mer information om programmet följ den här länken

https://omni-invent.com