Från den 1 januari 1995 gäller maskindirektivet. Tillverkare som vill sälja sina produkter inom EES-området måste följa maskindirektivets krav. Det gäller även dem som enbart säljer inom Sverige eller som tillverkar maskiner för eget bruk. Om maskinen tillverkats utanför EES-området övergår motsvarande ansvar på importören.