För att få en bättre förståelse för hur maskindirektivet är tänkt att användas kan man läsa yttranden från EU-kommisionen. Nedan är ett fall angående de tjeckiska myndigheternas förbud mot en värmesvetsmaskin av märket COLPITT för tillverkning av påsar för läkemedelslösningar

Rattsfall-md-108-colpitt-1