Här har vi samlat all viktig information du behöver när det gäller maskindirektivet och dess tillämpning.

Att en maskin är CE-märkt betyder att en tillverkare eller importör intygar att maskinen uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav. CE-märket är även ett handelsmärke som gör att en maskinen kan säljas fritt över nationsgränserna inom EU.

Krav på CE-märkta maskiner

För att få använda en CE-märkt maskin ska följande krav uppfyllas.

 1. Maskinen ska fortfarande uppfylla de grundläggande hälso- och säkerhetskrav som gällde för den när den släpptes ut på marknaden, till exempel vad gäller skydd, varningsskyltar och bruksanvisning.
 2. En Riskbehandling eller Riskhantering skall ha gjorts på maskinen
 3. Den ska vara märkt med uppgifter om tillverkare, serie- och typbeteckning och annan nödvändig information, till exempel olika begränsningar som maxvikt och maxhastighet.
 4. Den ska ha skriftliga upplysningar och varningar på svenska.
 5. Den ska ha en svensk bruksanvisning som motsvarar originalet och innehåller:   
  – säkerhetsanvisningar för alla typer av arbete med den 
  – uppgifter som maskinen är märkt med och annan relevant information, till exempel adress till importör 
  – beskrivning av vad maskinen är avsedd för 
  – eventuell beskrivning av på vilket sätt maskinen inte får användas.

Regler för maskiner tillverkade före 1995 som inte är CE-märkta

För att få använda maskiner tillverkade före 1995 gäller föreskrifterna om användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4). Då gäller att arbetsgivaren ska genomföra undersökning, riskbedömning, åtgärder och uppföljning.