För dig som arbetar med maskiner (hos tillverkare och brukare) är det viktigt att kunna identifiera och hantera uppkomna risker. För att i ett tidigt skede i processen tänka risk behövs kunskap och erfarenhet. På denna utbildning kommer du att öva och diskutera riskbedömning och riskreducering samt erbjudas möjlighet att arbeta med en egen produkt för bästa möjliga lärdom. Efter utbildningen kommer du att se hela proceduren från riskbedömning till CE-märkning.

Praktiska övningar:

  • Riskbedömning av en allmänt känd produkt grupparbete med redovisning och diskussioner
  • Riskbedömning av en ”egen produkt” grupparbete med redovisning av en kursdeltagares produkt
  • Enskilt arbete med egen produkt
  • Efter avslutad utbildning erhåller du ett utbildningsdiplom.
  • Tips inom ämnet
  • Säkra maskinstyrsystem
  • Utbildningspaket

4 utbildningsdagar för 19 900 kr.

I paketet ingår:

  • Maskindirektivet och CE-märkning, grundkurs
  • Riskbedömning och CE-märkning, påbyggnadskurs

Kurstillfällen 2017 
Jan 25-28 Stockholm
Feb 20-24 Göteborg
Mars 27-30 Malmö
Apr 24-27 Stockholm
Maj 15-18 Göteborg

Vill du ha en företagsintern utbildning?
Omfattning: 2 dagar
Pris: 11.900 SEK (ex moms) per deltagare
Kontakta oss: 072-387 02 09
E-post: info@maskindirektivet.se

Utbildningsledare

Alla våra konsulter och föreläsare har tidigare arbetat med teknisk utvärdering för kunder inom svensk och europeisk industri samt med CE-märkning och maskinsäkerhet. De har genomfört ett stort antal kurser inom CE-märkning, maskinsäkerhet, maskinstyrningar och funktionssäkerhet. De är mycket uppskattade och kan förklara tekniska sammanhang på ett enkelt sätt.