För att få sälja sina produkter på EES-marknaden (EU och EFTA-länderna) måste företag som tillverkar eller importerar maskiner, delvis fullbordade maskiner och skyddsutrustningar med el-utrustning uppfylla EUs krav för maskinsäkerhet. Det innebär maskindirektivet (MD), direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)- och lågspänningsdirektivet (LVD).

Som tillverkare av maskiner är det synnerligen viktigt att ha kunskap om kravens tillämpning för att kunna erbjuda skyddslösningar som medger effektiv produktion i kombination med fungerande säkerhet och operatörsvänliga arbetssätt. Genom att följa de harmoniserade standarder som utarbetats för att precisera kraven i direktiven antas företaget uppfylla direktivens grundläggande säkerhetskrav. SIS har mångårig erfarenhet inom området och kan med särskilt utvecklade arbetssätt hjälpa dig att systematisera arbetet med risk- och säkerhetsanalys samt CE-märkning av maskiner.

Utbildningen ger dig en grundläggande orientering för CE-märkning enligt Maskindirektivet (2006/42/EC) och behandlar strategiska frågor, krav och konsekvenser av lagar (MD, EMC och LVD) samt standarder och produktansvar. Vi tar dessutom upp viktiga konstruktions- och säkerhetskrav, säkerhetslösningar samt exemplifierar med hjälp av praktikfall. Vi går på djupet inom vanligen återkommande och svårhanterliga frågor som när begagnade eller ombyggda maskiner ska CE-märkas samt hur den som bygger maskinceller bör agera.

Riktar sig till
Utbildningen vänder sig till dig som ansvarar för och/eller arbetar med kvalitet inköp produktion underhåll konstruktion säkerhet etc hos användare tillverkare och importörer av maskiner.

Tack vare kursen gick vår CE märkning galant och smärtfritt!

Ur programmet

  • Produktansvar produktsäkerhet och leveransavtal (inköp och leverans)
  • Krav i EG-direktiv och föreskrifter för nya och begagnade maskiner
  • Produktionsanpassad säkerhet och systemtänkande samt skyddsprinciper och skyddslösningar
  • Riskbedömning – principer och arbetsgång
  • Arbetsgång
  • Hur hantera ombyggnation av maskiner?
  • Krav på dokumentation
  • Lågspänningsdirektivets krav och konsekvenser
  • EMC-krav på elektrisk utrustnin
  • Efter avslutad kurs erhåller du ett utbildningsdiplom.